Index of /Documenten website


back back root root

Toelichting voorlopig collegestandpunt door burgemeester Bearn Bilker.mp3
Onderzoeksplan Rekenkamercommissie 2013.pdf
Discussie met de zaal (voor de pauze).mp3
Bestuurlijke reactie Kollumerland Kapitaalgoederenbeheer.pdf
Impressieverslag 'Toekomst Kollumerland c.a.' d.d. 17 oktober 2012.pdf
Aanbiedingsbrief rapport Kapitaalgoederenbeheer Kollumerland.pdf
Rapport Inhuur van derden in Kollumerland c.a. (mei 2010).pdf
Aanbiedingsbrief rapport Subsidiebeleid aan de raad.pdf
Jaarverslag Rekenkamercommissie 2011.pdf
Presentatie onderzoek Partners + Pröpper door gemeentesecretaris Ruthger Schoonderbeek.mp3
Bijzondere grafmonumenten in de gemeente Kollumerland c.a.pdf
Toekomstverkenning Kollumerland c.a. - Eindrapportage P en P.pdf
Fotoverslag inwonersavond Kollum.pdf
Rapport Doeltreffendheid en doelmatigheid in het subsidiebeleid van de gemeente Kollumerland c.a. (januari 2012).pdf
Reactie van het college op het rapport Subsidiebeleid.pdf
Kapitaalgoederenbeheer door de gemeente Kollumerland.pdf
Impressie inwoneravonden.pdf
Jaarverslag Rekenkamercommissie 2012.pdf
Bijlage funerair erfgoed.pdf
Fotoverslag discussieavond 'Toekomst Kollumerland c.a.' d.d. 17 oktober 2012.pdf
Discussie met de zaal (na de pauze).mp3
Rapport Kapitaalgoederenbeheer door de gemeente Kollumerland (juni 2013).pdf
Jaarverslag Rekenkamercommissie 2013.pdf
Jaarverslag Rekenkamercommissie 2014.pdf
Onderzoeksplan Rekenkamercommissie 2010.pdf